“Buig je over verdriet zoals over een kind dat je teder wil troosten.”

Jack Kornfield

Na het verlies van een dierbare volgt voor de meeste mensen een zware periode van rouw. Om wat houvast te bieden hebben we een aantal punten voor u op een rij gezet.

Wat is rouwen?

Iemand rouwt als hij of zij iets wezenlijks verliest in zijn/haar leven. Bij het verlies van een partner, ouders of zoon of dochter, verlies je iets wezenlijks in je leven. De overledene vormde een belangrijk onderdeel van je leven; hij of zij was een stukje van jezelf. Nu is deze persoon er niet meer. Een stukje van jezelf is doodgegaan. Dat doet vreselijk veel pijn en laat een immense leegte achter. Rouwen hoeft niet per se om een persoon te gaan. je kunt ook rouwen om het verlies van een baan of een huisdier. Of om het verlies van je bewegingsvrijheid na een ernstig ongeluk. Het gaat erom dat je iets kwijt bent waar je wezenlijk van hield of wat een wezenlijk onderdeel vormde van je leven.

Wat is rouwverwerking?

De essentie van rouw verwerken is het langzaam toelaten van de realiteit dat de overleden persoon nooit meer terug komt en dat het leven verder gaat.

Wanneer heeft u uw rouw verwerkt?

Je hebt je rouw verwerkt als het gevoel van gemis helemaal in je is gedaald Als de rouw helemaal in je is gezakt. Als je je verdriet, je pijn en het gemis een plaats hebt geven in je leven, zodat het je dagelijks leven niet meer hindert.

Hoe zit het proces in elkaar?

Een rouwproces kent verschillende fasen. Verschillende auteurs maken verschillende indelingen. De deskundigen zijn het er wel over eens dat na het overlijden eerst een fase van verdoving op treedt. Daarna volgt een fase van bewustwording en tenslotte komt een fase van acceptatie of berusting.

Wat kun je als rouwende het best doen?

Als rouwende kun je het best je emoties doorleven. Durf je rouwgevoelens (verdriet, gemis, boosheid, schuld, verlatenheid) te uiten. Dit is vaak een goede hulp in het verwerkingsproces gebleken. Het helpt niet als je je rouwgevoelens ontkent of verdringt.

Als rouwende heb je de zware taak de realiteit van het verlies toe te laten en het te integreren in je leven. Dit is een energie vretend proces. Mensen zijn vaak heel erg moe terwijl ze het gevoel hebben, niets gedaan te hebben.

Vooral als het rouwproces lang duurt hebben mensen moeite om de aandacht van anderen te blijven vragen voor het verdriet waaronder zij lijden. Zij merken ook dat velen daar op een gegeven moment voor weglopen. Toch is het goed om die aandacht te blijven vragen. Maar bedenk dan wel dat er ook andere dingen spelen in het leven je familie, vrienden en kennissen. Anders gezegd: praat over je rouw, val er anderen mee lastig, maar sluit je niet af voor alledaagse dingen en probeer daar ook belangstelling voor te tonen bij anderen.

Welke hulp kunt je nabestaanden bieden?

Je helpt rouwenden het meest door er te “zijn” en te luisteren en begrip te tonen. Hen een veilige plek bieden waar emoties geuit kunnen worden. Je kunt de emoties beter niet uit de weg gaan. Wees beschikbaar. Dit geeft de rouwende het gevoel dat hij/zij er niet alleen voor staat.

Mensen in een situatie van rouw hebben de behoefte om door hun omgeving begrepen en erkend te worden in hun verdriet. Niet in de vorm van medelijden maar respectvol medeleven. Non verbalen signalen zijn belangrijk evenals woorden die uitdrukken dat men de emoties begrijpt. Soms is enkel al de aanwezigheid van een attent en empathisch luisteraar voldoende om te kunnen spreken en huilen. Dat is van belang omdat op deze manier zich een proces van bewustwording kan voltrekken. Het doel van rouwverwerking is immers dat de rouwende het verlies als een onomkeerbaar feit toe laat; dat dit hem bovendien niet belemmert verder deel te nemen aan het leven van alle dag.

Rouwen is een eenzaam proces. Je kunt het niet overnemen van de rouwende. Maar als je aanwezig bent, je inleeft, echt nabij bent, de emoties niet vermijdt maar accepteert en soms stimuleert, kun je een enorme hulp zijn in het verwerkingsproces.

De essentie is: geef de rouwende ruimte, begrip en warmte om zich te uiten. Inleving, nabijheid, acceptatie en trouw zijn de belangrijkste kwaliteiten in deze ondersteuning.

Behoefte aan begeleiding?

Wilt je meer hulp, begeleiding of houvast neem dan gerust contact op. We hebben meer informatie, geven lezingen en bieden begeleidingstrajecten voor rouwverwerking aan.
(Klik hier om informatie hierover aan te vragen)